Powered by

Cupregler

TÄVLINGSREGLER

Innehåll

1.Spelregler

2. Tävlingsform

3. Matchtid

4. Antal Spelare och avbytare

5. Klassindelning

6. Deltagarförteckning

7. Dispenser

8. Inför match

9. 11 mot 11

10. 9 mot 9

11. Domare

12. Tävlingsjury

13. Protester och bestraffningar

14. Walkover

15. Spelplaner

16. Spelprogram

17. Arrangörer

18. Försäkringar

19. Rökfritt

1. SPELREGLER

Kristinehamnscupen 2021 spelas efter svenska Fotbollförbundets spelregler för 9 mot 9-fotboll och 11 mot 11-fotboll som tillämpas med följande tillägg, undantag och förtydligande.

2. TÄVLINGSFORM

Alla lag i respektive grupp möter varandra. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. Om flera lag i samma grupp efter gruppspelets slut har samma antal poäng utses placering enligt följande: 1. Målskillnad 2. Flest antal gjorda mål. 3. Inbördes möte 4. Lottning.

SLUTSPEL: Efter det inledande gruppspelet kan match inte sluta oavgjord. I slutspelsmatcher tillämpar vi straffläggning vid oavgjort resultat efter full tid. 3 straffar för vardera laget och om inte matchen är avgjord vidtar "sudden death" i straffläggning.

3. MATCHTID

Både vid spel 11 mot 11 och 9 mot 9 är matchtiden 1 x 25 minuter i både gruppspel och slutspel.

4. ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE

Ett lag kan använda ett fritt antal spelare under en match. Utbytt spelare får återinsättas i samma match. Byten görs utan domarens avblåsning. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område. Felaktiga byten bestraffas med gult kort. Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma klass. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

5. KLASSINDELNING

År 2021 har vi följande klasser och datum för de olika klasserna.

19-21 feb - P 15 (Pojkar födda 06) 20 platser

26-28 feb - Junior P 17/19 15 platser

6-7 mars - P - 16 (Pojkar födda 05). 10 platser

6-7 mars - F-16/15 (kombinationslag för flickor födda 05/06). 10 platser

16-18 april - F 14 (flickor födda 07). 10 platser

16-18 april - P 14 (pojkar födda 07). 10 platser

23-25 april - F 13 (flickor födda 08). 10 platser

23-15 april - P 13 (Pojkar födda 08). 10 platser

6. DELTAGARFÖRTECKNING

Alla lag ska fylla i en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen digitalt. Deltagarförteckningen skall ha registrerats i cupmanager innan ankomst till cupen. En spelare får bara spela i ett lag i samma åldersgrupp. Endast spelare som är registrerade i cupmanager's laguppställning får spela. Deltagarförteckning behöver inte skrivas ut och lämnas in.

7. DISPENSER

Max två spelare födda ett år tidigare än aktuell årskull får finnas i truppen, Ex. kan 2 spelare födda -03 spela med ett -04 lag. Samtliga spelare, även överåriga, måste dock vara registrerade innan lagets första match.

8. INFÖR MATCH

Utrustning

Samtliga spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överensstämma med dem som är angivna på laguppställningen. Numreringen skall finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får inte ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget skall ha västar på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, skall bortalaget bära västar. Skor med skruvdubb är inte tillåtna (grässkor med fasta dubbar rekommenderas). Benskydd är obligatoriskt.

Vid match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 10 min före matchens början. Samtliga spelare måste vara försäkrade. Varje lag har ansvaret för sina egna supportrars uppträdande.

9. 11 MOT 11-SPEL

Klasserna P 17/19 P 6, F 15 och P 15 spelar 11 mot 11-fotboll. Svenska Fotbollförbundets matchregler gäller.

10. 9 mot 9-SPEL

Klasserna P 14, F 14, P 13 och F 13 spelar 9 mot 9-fotboll. Svenska Fotbollförbundets matchregler gäller.

11. DOMARE

Domarna består i första hand av domare från Kristinehamns domarklubb.

12. TÄVLINGSJURY

Tävlingsjury består av IFK Kristinehamns tävlingsledning. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsledningen. Dessa beslut kan ej överklagas eller ändras.

13. PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 15 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (300 SEK) ska betalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns. Protest behandlas av tävlingsledningen, vars utslag inte kan överklagas.

Utvisning

Utvisad spelare för grov utvisning avstängs automatiskt till följande match. Varningar ackumuleras ej från match till match, i övrigt gäller Svenska FF:s regler

14. WALKOVER

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 3-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig walkover gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

15. SPELPLAN

Samtliga matcher spelas i Kristinehamns Arena.

16. SPELPROGRAM

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning och tider. Meddelande om ändring skall meddelas varje lagledare.

17. ARRANGÖRER

Kristinehamnscupen arrangeras av IFK Kristinehamn. Tävlingen är sanktionerad av Värmlands Fotbollsförbund.

18. FÖRSÄKRINGAR

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Kristinehamnscupen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Kommentarer